Metallproduksjon og -bearbeiding

Gå igjennom sektoren

Sektoren Metallproduksjon og -bearbeiding på EUROPAGES, det er:

195564registrerte bedrifter
55%Tilvirker/ Produsent

15%
Tjenesteyter

13%
Underleverandør

30%Italienske bedrifter
18%
i Storbritannia
15%
Franske

Og hva med DIN bedrift? Eer den referert i denne sektoren?

Fininnstille søket